CHÚC MỪNG 2 EM: VŨ VĂN HOÀNG & NGUYỄN THU THỦY ĐÃ CÓ THƯ MỜI TRƯỜNG SEOIL

13-11-2018
Bởi: Yoo Na Có: Bình luận
thư mời thủy, hoàng-1

CHUẨN BỊ SANG XỨ SỞ KIM CHI CẢM NHẬN TUYẾT RƠI NÀO!!!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEOIL

12-09-2018
Bởi: Yoo Na Có: Bình luận
kế hoạch học tập seoil 서일대학교 한국어교육 연수계획서-2018-19-01

SEOIL Thông tin trường