TRƯỜNG ĐẠI HỌC SANG MYUNG

12-09-2018
Bởi: Yoo Na Có: Bình luận
giới-thiệu-trường-01 - Copy

TUYỂN SINH DU HỌC HÀN QUỐC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SANG MYUNG. TRƯỜNG TUYỂN SINH LIÊN TỤC. NHẬP HỌC CÁC KỲ THÁNG 3, 6, 9, 12/ 2019. NHẬN HỒ SƠ CÁC VÙNG MIỀN. YÊU CẦU ĐÃ TỐT NGHIỆP CẤP 3.